Kontakt

Salon Optycz­ny Ewa Jasiczek
Ul. 11-go Listo­pa­da 7, Bielsko-Biała
Tel. 33 816–43-23
E‑mail: optykjasiczek@op.pl
Pn.–pt. 10.00–18.00
Sob. 10.00–14.00

Salon Optycz­ny Ewa Jasiczek,
Ul. 11-go Listo­pa­da 7a, Bielsko-Biała
Tel. 33 816–43-23 / 33 828–32-90
Pn.–pt. 10.00–17.00

Punk­ty przyjęć:
Przy­chod­nia „OKO CENTRUM” (1 piętro),
Ul. Komo­ro­wic­ka 23, Bielsko-Biała
Pn.-pt. 8.00–13.00

Szpi­tal Woje­wódz­ki (hol główny)
Ul. Armii Kra­jo­wej 101, Bielsko-Biała
Tel. 33 810–26-69
Pn.–Pt. 9.30–13.00

Zakład Optycz­ny E. Jasi­czek, A. Okruta-Sikora
Ul. Zam­ko­wa 20, Żywiec
Tel. 33 861–53-18
Pn.–Pt. 10.00–17.00
Sob. 10.00–13.00

For­mu­larz kontaktowy

Znajdź nas na mapach!

Salon optycz­ny w Bielsku-Białej

Punkt przy­jęć w Bielsku-Białej

Punkt przy­jęć w Żywcu

© 2024 Zakład Optyczny Ewa Jasiczek
Realizacja: Telvinet