Kontakt

Salon Optycz­ny Ewa Jasiczek
Ul. 11 Listo­pa­da 7 Bielsko-Biała
Tel. 33 816–43-23
E‑mail: optykjasiczek@op.pl
Pn.–pt. 10.00–18.00
Sob. 09:30–13.00

Salon Optycz­ny Ewa Jasiczek
Ul. Par­ty­zan­tów 63 Bielsko-Biała
Tel. 33 443–29-48
E‑mail: optykjasiczek@op.pl
Pn.–pt. 10.00–18.00
Sob. 09:30–13.00

Salon Optycz­ny Ewa Jasiczek
Ul. 11 Listo­pa­da 7A Bielsko-Biała
Tel. 33 816–43-23
Pn.–pt. 10.00–17.00

Punk­ty przyjęć:
Szpi­tal Woje­wódz­ki (hol główny)
Ul. Armii Kra­jo­wej 101 Bielsko-Biała
Tel. 33 810–26-69
Pn.–Pt. 9.00–14.00

For­mu­larz kontaktowy

Znajdź nas na mapach!

Salon optycz­ny w Bielsku-Białej

Salon optycz­ny Par­ty­zan­tów 63

Punkt przy­jęć w Szpi­ta­lu Wojewódzkim

© 2024 Zakład Optyczny Ewa Jasiczek
Realizacja: Telvinet